× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 139

Herren vet allt


och är överallt

1 För sångmästaren, en psalm av David.

Herre, du utrannsakar mig
och känner mig.
2 Om jag sitter eller står, vet du det,du förstår mina tankar
fjärran ifrån.
3 Om jag går eller ligger,
utforskar du det,med alla mina vägar
är du förtrogen.
4 Innan ett ord är på min tunga,vet du, Herre, allt om det.
5 Du omsluter mig på alla sidoroch håller mig i din hand.
6 En sådan kunskap
är mig alltför underbar,den är så hög
att jag ej kan förstå den.

7 Vart skall jag gå för din Ande,vart skall jag fly för ditt ansikte?
8 Om jag far upp till himlen,
är du där,bäddar jag åt mig i dödsriket,
är du där.
9 Tar jag morgonrodnadens vingar,gör jag mig en boning
ytterst i havet,
10 skall också där din hand leda migoch din högra hand fatta mig.
11 Om jag säger:
"Må mörker falla över migoch ljuset bli natt omkring mig",
12 så är inte mörkret mörkt för dig,natten skall lysa som dagenoch mörkret vara som ljuset.

13 Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig
i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag
är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.
15 Benen i min kropp
var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna
i din bok,de var bestämdainnan någon av dem
hade kommit.

17 Hur outgrundliga* är inte
för mig dina tankar, Gud,
hur stor är inte deras mångfald!
18 Skulle jag räkna dem
är de fler än sandkornen.När jag vaknar är jag ännu hos dig.

19 Gud, om du ändå ville döda
de ogudaktiga!
Låt de blodtörstiga vika ifrån mig,
20 de som talar om dig
med svek i sinnet,de som har fört dina städer
i fördärv.
21 Skulle jag inte hata dem
som hatar dig, Herre?Skulle jag inte känna leda vid demsom står dig emot?
22 Jag hatar dem med starkaste hat,mina fiender har de blivit.

23 Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
24 Se till om jag är på en olycksvägoch led mig på den eviga vägen.

Fotnoter
139:17outgrundliga Annan översättning: "dyrbara".