× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 14

De gudlösas dårskap

1 För sångmästaren, av David.

Dårarna säger i sitt hjärta:"Det finns ingen Gud."Onda och avskyvärda
är deras gärningar,det finns ingen som gör det goda.
2 Herren blickar ner från himlenpå människors barnför att se om det finns
någon förståndig,någon som söker Gud.
3 Men alla har avfallit,alla är fördärvade.Ingen finns som gör det goda,inte en enda.

4 Förstår de ingenting,alla dessa ogärningsmän,de som äter mitt folk
som om de åt brödoch som inte åkallar Herren.
5 Där grips de av förfäran,ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.
6 Den betrycktes råd hånar ni,ty Herren är hans tillflykt.

7 O, att det från Sion kom frälsning för Israel!När Herren gör slut
på sitt folks fångenskap,då skall Jakob jubla,
Israel glädja sig.