× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 146

Herren vår hjälpare

1 Halleluja!Lova Herren, min själ!
2 Jag vill lova Herren
så länge jag lever,jag vill lovsjunga min Gud
så länge jag är till.
3 Lita inte på furstar,inte på människor
som ej kan frälsa.
4 När deras ande lämnar dem,vänder de åter till stoft.Den dagen går deras planer
om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare.Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,
6 till honom
som har gjort himmel och jordoch hav och allt som finns i dem,till honom
som är trofast för evigt,
7 som skaffar rätt åt de förtrycktaoch ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
8 Herren öppnar de blindas ögon,Herren reser upp de nerböjda,Herren älskar de rättfärdiga,
9 Herren bevarar främlingaroch styrker faderlösa och änkor,men de ogudaktigas väg
gör han krokig.

10 Herren är konung i evighet,din Gud, Sion,
från släkte till släkte.Halleluja!