× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 147

Tacksägelse för Herrens välgärningar

1 Halleluja!Det är gott att lovsjunga
vår Gud.Sådan lovsång är ljuvlig och skön.

2 Herren bygger upp Jerusalem,han samlar dem
som drivits bort från Israel.
3 Han helar dem
som har förkrossade hjärtan,deras sår förbinder han.
4 Han bestämmer stjärnornas mängd,han nämner dem alla vid namn.
5 Stor är vår Herre
och väldig i kraft,hans förstånd har ingen gräns.
6 Herren uppehåller de ödmjuka,men de ogudaktiga
slår han till jorden.

7 Sjung till Herren
med tacksägelse.
Lovsjung vår Gud till harpa,
8 han som täcker himlen med molnoch bereder regn åt jorden,han som låter gräs skjuta upp
på bergen
9 och ger föda åt djuren,åt korpens ungar som ropar.
10 Han har ej sin lust
i hästens styrka,ej sin glädje i mannens snabbhet.
11 Herren gläder sig åt dem
som fruktar honom,åt dem som hoppas på hans nåd.

12 Jerusalem, prisa Herren,Sion, lova din Gud!
13 Ty han har gjort bommarna
för dina portar fasta,han har välsignat dina barn i dig.
14 Han ger dina gränser fred,han mättar dig med bästa vete.
15 Han sänder sitt budskap
till jorden,hans ord går ut med hast.
16 Han låter snö falla som ull,rimfrost strör han ut som aska.
17 Han kastar sitt hagel som smulor,vem kan uthärda hans köld?
18 Han sänder sitt ord
och det frusna smälter,han låter sin vind blåsa
och vattnen strömmar.
19 Han har förkunnat sitt ord
för Jakob,sina stadgar och bud för Israel.
20 Så har han inte gjort
för något hednafolk,de känner inte hans domslut.Halleluja!