× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 149

Israel uppmanas att prisa sin Herre

1 Halleluja!Sjung till Herren en ny sång,hans lov i de frommas församling.
2 Israel skall glädja sig
över sin skapare,Sions barn jubla över sin konung.
3 De skall prisa hans namn
under dans,till puka och harpa
skall de lovsjunga honom.
4 Ty Herren gläds över sitt folk,han smyckar de ödmjuka med frälsning.

5 De fromma skall jubla i härlighetoch sjunga av glädje på sin bädd.
6 Guds lov skall vara i deras munoch ett tveeggat svärd
i deras hand,
7 för att hämnas på hednafolkenoch straffa folken,
8 för att binda deras kungar
med kedjoroch deras stormän med järnbojor,
9 för att verkställa det domslut
som är nedtecknat.Det är en ära för alla hans fromma.Halleluja!