× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 16

Den frommes underbara arv

1 En sång av David.

Bevara mig, Gud,ty jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren:"Du är min Herre,för mig finns inget gott utom dig.
3 De heliga som finns i landet,
de härliga,hos dem har jag all min glädje."
4 De som jagar efter andra gudarfår många bedrövelser.Jag vill inte offra deras drickoffer av blodeller ta deras namn
på mina läppar.

5 Herren är min del
och min bägare,
du är den som uppehåller
min arvedel.
6 En lott har tillfallit mig
i det ljuvliga,ja, ett underbart arv har jag fått.
7 Jag vill välsigna Herren,
som ger mig råd,även om natten manar mig
mitt innersta.

8 Jag har alltid haft Herren
för ögonen,
han är på min högra sida,jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärtaoch jublar min ära,också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ
åt dödsriket,du skall ej låta din fromme
se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg.Inför ditt ansikte
mättas jag av glädje,av ljuvlighet på din högra sida
för evigt.