× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 19

Guds uppenbarelse i skapelsen och i Ordet

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Himlarna vittnar
om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar
hans händers verk.
3 Den ena dagen talar om det
för den andra,den ena natten kungör det
för den andra,
4 utan tal och utan ord,deras röst hörs inte.
5 De når ut över hela jorden,deras ord når till världens ände.Åt solen har han gjort en hydda
i dem,
6 den är som en brudgum
som går ut ur sin kammare,den gläder sig som en hjälte
att löpa sin bana.
7 Den går upp vid himlens
ena ändeoch går sin kretsgång
till den andra.Ingenting undgår dess hetta.

8 Herrens undervisning
är fullkomlig,
den ger själen nytt liv.Herrens vittnesbörd är sant,det gör enkla människor visa.
9 Herrens befallningar är rätta,de ger glädje åt hjärtat.Hans bud är klart,det upplyser ögonen.
10 Herrens fruktan är ren,den består i evighet.Herrens domslut är sanna,de är alla rättfärdiga.
11 De är dyrbarare än guld,än mängder av fint guld.De är sötare än honung,än renaste honung.
12 Genom dem blir din tjänare varnad,den som följer dem får stor lön.

13 Vem märker själv
hur ofta han felar?
Förlåt mig mina hemliga brister.
14 Bevara också din tjänare
för fräcka människor,låt dem inte ha makt över mig,så blir jag fullkomligoch fri från svår överträdelse.
15 Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig,Herre, min klippa
och min återlösare.