× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 23

Den gode herden

1 En psalm av David.

Herren är min herde,mig skall intet fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar,han för mig till vatten
där jag finner ro.
3 Han vederkvicker min själ,han leder mig på rätta vägarför sitt namns skull.
4 Om jag än vandrar
i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bordi mina ovänners åsyn.Du smörjer mitt huvud med oljaoch låter min bägare flöda över.
6 Idel godhet och nåd skall följa migi alla mina livsdagar,och jag skall bo i Herrens husevinnerligen.