× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 24

Ärans konung och hans rike

1 Av David. En psalm.

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,världen och de som bor i den.
2 Ty han har grundlagt den
på haven,och givit den fäste
på strömmande vatten.

3 Vem får gå upp
Herrens berg?
Vem får träda in i hans helgedom?
4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,den som inte vänder sin själ
till lögnoch inte svär falskt.
5 Han skall få välsignelse
från Herrenoch rättfärdighet
av sin frälsnings Gud.
6 Sådant är det släkte
som frågar efter honom.De som söker ditt ansikte,de är Jakobs barn.* Sela.

7 Höj, ni portar, era huvuden,höj er, ni eviga dörrar,så att ärans konung kan tåga in.
8 Vem är denne ärans konung?Det är Herren, stark och väldig,Herren, väldig i strid.
9 Höj, ni portar, era huvuden,höj er, ni eviga dörrar,så att ärans konung kan tåga in.
10 Vem är denne ärans konung?Det är Herren Sebaot,han är ärans konung. Sela.

Fotnoter
24:6de är Jakobs barn Andra handskrifter: "Jakobs Gud".