× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 28

Bön om beskydd och tack för räddning

1 Av David.

Till dig, Herre, ropar jag,min klippa, var ej stum mot mig.Om du är tyst mot mig,blir jag lik dem
som far ner i graven.
2 Hör mina böners ljudnär jag ropar till dig,när jag lyfter mina händermot det innersta i din helgedom.
3 För inte bort mig med ogudaktigaoch med ogärningsmän,som talar vänligt med sin nästamen har ondska i sina hjärtan.
4 Löna dem efter deras handlingar,efter deras onda gärningar.Löna dem efter deras händers verk,vedergäll dem
för vad de har gjort.
5 Ty de ger inte akt
Herrens gärningar,på hans händers verk.Därför skall han slå ner democh inte mer bygga upp dem.

6 Välsignad vare Herren,ty han har hört mina böner
om nåd.
7 Herren är min styrka
och min sköld,på honom förtröstade mitt hjärta.Jag fick hjälp
och mitt hjärta gläder sig.Jag vill tacka honom med min sång.
8 Herren är sitt folks styrka,ett frälsningens värn är han
för sin smorde.
9 Fräls ditt folkoch välsigna din arvedel,var deras herde och bär dem
för evigt!