× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 31

Bön om räddning undan förföljare

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Till dig, Herre, flyr jag,låt mig aldrig komma på skam,befria mig genom din rättfärdighet.
3 Vänd ditt öra till mig,skynda till min räddning!Var en fast klippa för mig,en borg till min frälsning.
4 Ty du är min klippa
och min borg,du skall leda och föra mig
för ditt namns skull.
5 Drag mig ur det nät
som de lagt ut för mig,ty du är mitt värn.
6 I din hand överlämnar jag
min ande.Du har friköpt mig, Herre,
du trofaste Gud.

7 Jag hatar dem som håller sig till
värdelösa och förgängliga
avgudar,
jag förtröstar på Herren.
8 Jag vill jubla och vara glad
över din nåd,ty du ser till mitt lidande,du tar vård om min själ i nöden
9 och överlämnar mig inte
i fiendens hand.Du ställer mina fötter
på rymlig plats.

10 Var mig nådig, Herre,
ty jag är i nöd.
Av sorg förtärs mitt öga,
min själ och min kropp.
11 Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan.Min kraft är bruten
genom min missgärning,mina ben förtvinar.
12 För alla mina fienders skull
har jag blivit till smälekför mina grannaroch till skräck för dem
som känner mig.De som ser mig på gatan
flyr undan för mig.
13 Jag är glömd,
borta ur deras hjärtansom vore jag död,jag har blivit som ett krossat kärl.
14 Jag hör många förtala mig,skräck råder runt omkring.De rådslår med varandra mot migoch smider planer
för att ta mitt liv.

15 Men jag förtröstar på dig, Herre,jag säger: "Du är min Gud."
16 Min tid står i dina händer,rädda mig
från mina fienders hand,från dem som förföljer mig.
17 Låt ditt ansikte lysa
över din tjänare,fräls mig genom din nåd.
18 Herre, låt mig inte komma
på skam,ty jag ropar till dig.Låt de ogudaktiga komma
på skam,låt dem tystna i dödsriket.
19 Låt deras lögnaktiga läppar förstummas,de som talar övermodigt
mot den rättfärdige,med högmod och förakt.

20 Hur stor är inte din godhet,som du förvarar åt dem
som fruktar digoch som du i människors åsynvisar dem som flyr till dig.
21 Du tar dem i ditt ansiktes beskyddmot människors sammansvärjning.Du gömmer dem i din hyddaundan elaka tungor.

22 Välsignad vare Herren,ty han har visat mig
sin underbara nådi en belägrad stad.
23 Jag sade i min ångest:"Jag är bortdriven
från dina ögon."Men du hörde mina böners ljud,när jag ropade till dig.

24 Älska Herren,
alla ni hans fromma.
Herren bevarar de trogna,men den som handlar högmodigtvedergäller han i fullt mått.
25 Var starka och frimodiga
i era hjärtan,alla ni som hoppas på Herren!