× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 32

Syndabekännelse och förlåtelse

1 En läropsalm av David.

Salig är den som fått
sin överträdelse förlåten,
sin synd övertäckt.
2 Salig är den människa
som Herren ej tillräknar syndoch som i sin ande är utan svek.

3 Så länge jag tegförtvinade mina ben
vid min ständiga klagan.
4 Dag och natt var din hand
tung över mig,min livskraft försvann
som av sommarhetta. Sela.
5 Då uppenbarade jag min synd
för dig,jag dolde inte min missgärning.Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren."Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna.Om än stora vattenfloder kommerskall de inte nå dem.
7 Du är mitt beskydd,för nöd bevarar du mig,med frälsningens jubel
omger du mig. Sela.

8 Jag vill lära dig och undervisa digom den väg du skall vandra,jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.
9 Var inte utan förstånd,
som en häst eller mula,som man måste tämja med töm och betsel,för att de skall komma till dig.

10 Den ogudaktige
har många plågor,
men den som förtröstar på Herrenomger han med nåd.
11 Var glada i Herren och fröjda er,
ni rättfärdiga,jubla, alla ni rättsinniga!