× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 35

Bön om räddning undan förföljare

1 Av David.

Herre, gå till rätta med dem
som går till rätta med mig,
strid mot dem
som strider mot mig.
2 Tag sköld och rustning,och kom till min hjälp.
3 Drag fram spjutet och spärra vägenför mina förföljare.Säg till min själ:"Jag är din frälsning."

4 Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv.Låt dem tvingas tillbaka med skamsom tänker ut ont mot mig.
5 Låt dem bli som agnar för vinden,låt Herrens ängel
driva bort dem.
6 Låt deras väg bli mörk och hal,låt Herrens ängel förfölja dem.
7 Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig,utan orsak har de grävt den
för att ta mitt liv.
8 Låt ödeläggelse oväntat
komma över dem,så att de själva fångas
i det nät de lagt utoch till sitt fördärv
faller i sin egen grop.
9 Min själ skall jubla i Herrenoch vara glad
över hans frälsning.
10 Varje ben i min kropp skall säga:" Herre, vem är dig lik,du som räddar den betryckte
från hans överman,den betryckte och fattige
från den som plundrar honom?"

11 Falska vittnen träder fram,de frågar mig om sådant
som jag inte vet.
12 De lönar mig med ont för gott,min själ är övergiven.
13 Jag bar sorgdräkt när de var sjuka,jag kuvade min själ med fastaoch bad med nersänkt huvud.
14 Jag handlade som om det gällt min vän, min bror.Lik den som sörjer sin morgick jag sorgklädd och nerböjd.
15 Men de gläder sig över mitt fall,de gaddar ihop sig,onda människor gaddar ihop sig mot mig - jag vet ej varför.De hånar mig utan uppehåll.
16 Bland gudlösa som hånar
för en kaka bröd,gnisslar de tänder mot mig.

17 Herre, hur länge skall du se på?Befria min själ
från deras ödeläggelse,mitt dyrbara liv undan lejonen.
18 Då skall jag tacka dig
i den stora församlingen,bland mycket folk
skall jag prisa dig.

19 Låt inte dem få glädja sig
över mig
som utan orsak är mina fiender.Låt inte dem få blinka
med ögonensom utan anledning hatar mig.
20 Ty det är inte frid de talar,svekets ord tänker de utmot de stilla i landet.
21 De spärrar upp munnen mot mig,de säger: "Rätt åt honom,nu ser vi det med egna ögon!"
22 Du, Herre, ser det, tig ej.Herre, var inte långt ifrån mig.
23 Vakna, stå upp, skaffa mig rätt,tag dig an min sak,
du min Gud och Herre.
24 Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre, min Gud,låt dem inte få glädjas över mig.
25 Låt dem inte säga i sina hjärtan:"Det var rätt åt honom,
det gick som vi ville!"Låt dem inte få säga:
"Vi har uppslukat honom."
26 Låt alla komma på skam
och blygassom gläds över min olycka.Låt dem gå klädda i skam
och blygsel,dessa som förhäver sig över mig.
27 Låt dem jubla och glädja sigsom unnar mig min rätt.Låt dem alltid kunna säga:"Lovad vare Herren,som unnar sin tjänare frid!"
28 Då skall min tunga förkunna
din rättfärdighet,ditt lov dagen lång.