× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 37*

De ogudaktigas skenbara lycka

1 Av David.Bli inte upprörd över de onda,avundas inte dem som gör orätt.
2 Ty snart klipps de av likt gräs,som gröna örter vissnar de.3 Förtrösta på Herren
och gör det goda,bli kvar i landet
och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i Herren,han skall ge dig
vad ditt hjärta begär.5 Överlämna din väg åt Herren,förtrösta på honom,
han skall göra det.
6 Han skall låta din rättfärdighet
gå fram som ljuset,din rätt som middagens sken.7 Var stilla inför Herren
och vänta på honom.Gräm dig inte över den
som har framgång,över den som gör upp onda planer.8 Avstå från vrede
och låt förbittring fara,gräm dig inte,
det för bara ont med sig.
9 Ty de onda skall utrotas,men de som väntar på Herren skall ärva landet.10 Ännu en liten tid
och den ogudaktige finns ej mer,när du ser efter hans plats
är han borta.
11 Men de ödmjuka skall ärva landetoch glädja sig över stor frid.12 Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige,han biter samman sina tänder
mot honom.
13 Men Herren ler åt honom,ty han ser att hans stund kommer.14 De ogudaktiga drar svärdet
och spänner sin bågeför att fälla den som är betryckt och fattig,för att slakta dem
som går på rätta vägar.
15 Men deras svärd skall tränga in
i deras eget hjärta,och deras bågar skall brista.16 Det lilla som en rättfärdig harär bättre än många ogudaktigas stora rikedom.
17 Ty de ogudaktigas armar
skall brytas,men Herren uppehåller
de rättfärdiga.18 Herren känner
de fullkomligas dagar,deras arvslott skall bestå för evigt.
19 De skall ej komma på skam
i onda tider,i hungerns dagar skall de bli mättade.20 Men de ogudaktiga
skall gå förlorade.Herrens fiender försvinner
som ängarnas prakt,de försvinner som rök.21 Den ogudaktige lånar
och betalar inte tillbaka,men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.
22 Herrens välsignade
skall ärva landet,men de som han förbannar kommer att utrotas.23 Herren gör en mans steg fastaoch gläder sig över hans väg.
24 Om han faller
störtar han ej till marken,ty Herren håller honom i handen.25 Jag har varit ung
och är nu gammal,men jag har inte sett den rättfärdige övergiveneller hans barn tigga om bröd.
26 Han är alltid barmhärtig
och villig att ge lån,och hans barn är till välsignelse.27 Vänd dig bort från det onda
och gör det goda,så får du bo i landet för evigt.
28 Ty Herren älskar det rätta,han överger inte sina fromma.För evigt blir de bevarade,men de ogudaktigas efterkommande blir utrotade.
29 De rättfärdiga skall ärva landetoch bo där för evigt.30 Den rättfärdiges mun
talar visdom,hans tunga säger det rätta.
31 Hans Guds undervisning
är i hans hjärta,hans steg vacklar inte.32 Den ogudaktige vaktar
på den rättfärdigeoch står efter att döda honom.
33 Men Herren överlämnar honom inte i hans handoch låter honom inte bli fälld,när han ställs inför rätta.34 Vänta på Herren
och håll dig på hans väg.Han skall upphöja dig
så att du får ärva landet.Du skall se hur de ogudaktiga
blir utrotade.35 Jag såg en ogudaktig våldsverkare,han bredde ut sig frodig
likt en ceder, som var väl rotad.
36 Han drog vidare och är nu borta.Jag sökte efter honom
men fann honom inte.37 Ge akt på den oklanderlige,se på den rättrådige,det finns en framtid
för fridens man.
38 Men syndarna går alla under,de ogudaktigas framtid
blir avskuren.39 De rättfärdigas frälsning kommer från Herren,han är deras värn i nödens tid.
40 Herren hjälper dem
och befriar dem,han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem,ty de tar sin tillflykt till honom.

Fotnoter
Ps 37Alfabetisk psalm. Se not till Ps 25.