× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 38

Den ångerfulles bön

1 En psalm av David. En bön.

2 Herre, straffa mig inte
i din vrede,
tukta mig inte i din vredesglöd.
3 Ty dina pilar har träffat mig,din hand har drabbat mig.
4 Inget helt finns på min kroppför din vredes skull,inget friskt finns i mina benför min synds skull.
5 Min syndaskuld
går mig över huvudet,den tynger mig
som en tung börda.
6 Mina sår stinker och flyterför min dårskaps skull.
7 Jag går krokig och mycket böjd,hela dagen går jag sörjande.
8 Mina höfter är fulla av brand,inget helt finns på min kropp.
9 Jag är maktlös
och helt sönderslagen,jag klagar i mitt hjärtas oro.
10 Herre, du känner all min längtan,mina suckar är ej dolda för dig.
11 Mitt hjärta slår häftigt,min kraft har övergivit mig.Mina ögons ljus, också det är borta.

12 Mina nära och kära
håller sig borta från min plåga,
mina närmaste stannar på avstånd.
13 De som står efter mitt liv
lägger ut snaror,de som söker min olycka
talar om min undergång.Hela tiden tänker de på svek.
14 Men jag är lik en döv
som inte hör,lik en stum
som inte öppnar sin mun.
15 Jag är lik en man som inte hör,som ej öppnar sin mun till svar.
16 Men jag väntar på dig, Herre,du skall svara, Herre, min Gud.
17 Jag tänker:
Må de inte få glädjas över migeller förhäva sig över mig
när min fot vacklar.
18 Ty jag är nära att falla,jag känner alltid min smärta.
19 Jag bekänner min skuldoch sörjer över min synd.
20 Mina fiender lever
och är mäktiga,många är de som hatar mig
utan orsak.
21 De som lönar gott med ont
står mig emotdärför att jag strävar efter det goda.
22 Överge mig inte, Herre,min Gud, var inte långt ifrån mig!
23 Skynda till min hjälp,Herre, du min frälsning!