× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 56

Förtröstansfull bön under förföljelse

1 För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran". En sång av David, när filisteerna grep honom i Gat.

2 Var mig nådig, Gud,ty människor vill ta mitt liv,stridslystet angriper de mig
hela tiden.
3 Ständigt står mina förföljare
efter mitt liv,de är många som i högmod
strider mot mig.

4 När fruktan kommer över migförtröstar jag på dig.
5 Med Guds hjälp
skall jag prisa hans ord,på Gud förtröstar jag
och fruktar inte.Vad kan det som är kött göra mig?

6 Ständigt förvränger de mina ord,alla deras tankar
går ut på att skada mig.
7 De gaddar sig samman,
de lägger försåt,de vaktar på mina steg,de står efter mitt liv.
8 Skulle de räddas i sin ondska?Nej, slå ner folken i din vrede, Gud.
9 Du håller räkning
på mina flyktdagar.Samla mina tårar i din skål,de står ju i din bok.
10 Mina fiender måste vika tillbakanär jag ropar till dig.Detta vet jag, ty Gud är med mig.
11 Med Guds hjälp
skall jag prisa hans ord,med Herrens hjälp
skall jag prisa hans ord.
12 På Gud förtröstar jag
och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?

13 Jag har löften att infria till dig, Gud,jag vill ge dig lovoffer.
14 Ty du har räddat min själ
från dödenoch mina fötter från fall,så att jag kan vandra inför Gudi de levandes ljus.