× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 66

Tacksägelse och lovsång

1 För sångmästaren, en sång, en psalm.

Höj jubel till Gud, alla länder!
2 Lovsjung hans namns ära,ge honom ära och pris.
3 Säg till Gud:Hur förunderliga är ej
dina gärningar!Så stor är din maktatt dina fiender kryper för dig.
4 Alla länder skall tillbe
och lovsjunga dig,de skall lovsjunga ditt namn. Sela.

5 Kom och se vad Gud har gjort,gärningar som väcker förundran bland människors barn.
6 Han förvandlade havet
till torrt land,de gick till fots genom vattnen.Där gladdes vi över honom.
7 Genom sin makt härskar han
för evigt,hans ögon ger akt på hednafolken.De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

8 Prisa, ni folk, vår Gud,låt hans lov ljuda högt,
9 ty han har givit vår själ liv,han har inte låtit vår fot vackla.
10 Väl prövade du oss, Gud,du luttrade oss
som silver luttras.
11 Du lät oss fastna i nätet,du lade en tung börda
på vår rygg.
12 Du lät människor fara fram
över vårt huvud,vi gick genom eld och vatten.Men du förde oss ut
och gav oss överflöd.

13 Jag kommer till ditt hus
med brännoffer,
jag vill infria mina löften till dig,
14 löften som kom över mina läpparoch som min mun talade
när jag var i nöd.
15 Brännoffer av feta djur
vill jag bära fram till digtillsammans med röken
från baggar.Jag vill offra både tjurar
och bockar. Sela.

16 Kom och hör,
alla ni som fruktar Gud,
jag vill låta er vetavad han har gjort för min själ.
17 Till honom ropade jag
med min munoch lovsång var på min tunga.
18 Hade jag haft onda avsikter
i mitt hjärtaskulle Herren inte ha hört mig.
19 Men nu har Gud hört mig,han har lyssnat till min bön.
20 Välsignad vare Gud,som inte har förkastat min böneller tagit sin nåd ifrån mig!