× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 74

Templets förstöring

1 En sång av Asaf.

Gud, varför har du förkastat oss för alltid?Varför ryker din vrede
mot fåren i din hjord?
2 Tänk på din menighetsom du förvärvade
för länge sedan,som du återlöste
till att vara din arvedel.Tänk på Sions berg,
där du har din boning.

3 Vänd dina steg till den plats
där evig förödelse råder.
Allt i helgedomen
har fienden förstört.
4 Dina fiender har skränat
på den plats där du möter oss,de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken.
5 Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog.
6 Alla snidade verk har de förstörtmed yxa och bila.
7 De har satt eld på din helgedom,ända till grunden har de orenat ditt namns boning.
8 De har sagt i sina hjärtan: "Vi skall kuva dem fullständigt!"Alla Guds heliga platser
har de bränt ner i landet.
9 Våra tecken ser vi inte,ingen profet finns kvaroch ingen av oss vet
hur länge det varar.

10 Hur länge, Gud,
skall fienden smäda
och ständigt förakta ditt namn?
11 Varför håller du tillbaka din hand,din högra hand?Drag fram den ur din barm
och förgör dem!

12 Gud, sedan urminnes tid
är du min konung,
du som utför frälsningsverk
på jorden.
13 Det var du som delade havet genom din makt,du krossade drakarnas huvuden på vattnet.
14 Det var du som bröt sönder Leviatans huvudenoch gav honom till mat
åt öknens skaror.
15 Det var du som lät källa
och bäck bryta fram,det var du som lät
starka strömmar torka ut.
16 Din är dagen, din är också natten,det är du som har skapat
ljuset och solen.
17 Det är du som har fastställt jordens alla gränser.Sommar och vinter har du skapat.

18 Herre, tänk på hur fienden smädar,hur ett dåraktigt folk
föraktar ditt namn.
19 Lämna ej åt vilddjuren
din turturduvas själ,glöm inte för alltid
dina betrycktas liv!
20 Tänk på förbundet,ty i landets mörka vrår
finns fullt av våldsnästen.
21 Låt inte den förtryckte
vika tillbaka med skam,låt den fattige och behövande prisa ditt namn.
22 Stå upp, Gud, och för din talan!Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren.
23 Glöm inte bort dina ovänners rop,larmet som ständigt hörs
från dina motståndare.