× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 76

Guds dom över sina fiender

1 För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf.

2 Gud är känd i Juda,i Israel är hans namn stort.
3 I Salem står hans hydda,hans boning på Sion.
4 Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar,sköld och svärd, krigets vapen. Sela.

5 Strålande är du,härligare än berg, rika på byte.
6 Modiga män ligger plundrade,de sover sin sista sömn,ingen stridsman kan lyfta sin hand.
7 Genom ditt straffande ord,
du Jakobs Gud.ligger både häst och ryttare i dvala.
8 Du, endast du är värd fruktan.vem kan bestå inför dig
när du är vred?
9 Från himlen
låter du din dom höras.Jorden förskräckes och blir stilla
10 när Gud står upp till domsför att frälsa alla ödmjuka
på jorden. Sela.
11 Människors vrede
skall då bli dig till pris,vad som finns kvar av vrede
skall du ikläda dig.

12 Ge löften och infria dem
åt Herren, er Gud!
Alla som är omkring honom
skall bära fram gåvor
åt den fruktansvärde.
13 Han kuvar furstarnas stolta ande,fruktansvärd är han
för kungarna på jorden.