× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 82

Guds dom över orättfärdiga ledare

1 En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,mitt ibland gudarna
håller han dom:
2 "Hur länge skall ni döma orättoch vara partiska
för de ogudaktiga? Sela.
3 Skipa rätt åt den fattige
och faderlöse,låt den betryckte och utblottade
få rättvisa!
4 Befria den fattige och nödställde,rädda honom
från de ogudaktigas hand!

5 De vet ingenting
och förstår ingenting,
de vandrar i mörker,jordens alla grundvalar vacklar.
6 "Jag har sagt att ni är gudar,ni är alla den Högstes söner.
7 Men ni måste ändå dö
som människor dör,och falla som var furste faller."

8 Grip in, Gud,
håll dom över jorden,
ty alla hednafolk är din egendom.