× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 84

Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar

1 För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.

2 Hur ljuvliga är ej dina boningar,Herre Sebaot!
3 Min själ längtar och trängtarefter Herrens gårdar,min själ och min kropp jublarmot levande Gud.
4 Ty sparven har funnit ett husoch svalan ett bo åt sig,där hon kan lägga sina ungar:dina altaren, Herre Sebaot,min konung och min Gud.

5 Saliga är de som bor i ditt hus,de lovar dig ständigt. Sela.
6 Saliga är de människor
som har sin styrka i dig,de som har dina vägar i sitt hjärta.
7 När de vandrar genom tåredalengör de den rik på källor,och höstregnet höljer den
med välsignelser.
8 De går från kraft till kraft,de träder fram inför Gud
på Sion.

9 Herre Gud Sebaot, hör min bön,lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
10 Gud, se vår sköld,ge akt på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar
är bättre än tusen andra.Jag vill hellre vakta dörren
i min Guds husän vistas i de ogudaktigas boningar.
12 Ty Herren Gud är sol och sköld,Herren ger nåd och ära.Han vägrar inte dem något gottsom vandrar i fullkomlighet.
13 Herre Sebaot,salig är den människa
som förtröstar på dig.