× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 89

Herrens löfte till David om ett evigt rike

1 En sång av esraiten Etan.

2 I evighet vill jag sjungaom Herrens nådegärningar,jag vill låta min mun förkunna
din trofasthetfrån släkte till släkte.
3 Jag säger:
"Din nåd är befäst för evigt,i himlen är din trofasthet
fast grundad."

4 "Jag har slutit ett förbund
med min utvalde,
med ed har jag lovat
min tjänare David:
5 Din ätt skall jag låta bestå
för evig tidoch bygga din tron
från släkte till släkte." Sela.

6 Himlarna prisar dina under, Herre,och din trofasthet
i de heligas församling.
7 Ty vem i skyn kan jämföras
med Herren?Vem bland Guds söner
är Herren lik?
8 Gud är fruktansvärd
i de heligas råd,mycket fruktansvärd är han
för alla omkring honom.
9 Herre, härskarornas Gud,
vem är som du?Stark är Herren,
och din trofasthet omger dig.
10 Du är den som råder
över det stolta havet.När dess böljor reser sig
stillar du dem.
11 Du krossade Rahab
så att han låg som en slagen,med din mäktiga arm
skingrade du dina fiender.
12 Din är himlen,
din är också jorden.Du har grundat världen
och allt som finns i den.
13 Norr och söder har du skapat,Tabor och Hermon
jublar i ditt namn.
14 Du har en arm med hjältekraft,mäktig är din hand,
hög är din högra hand.
15 Rättfärdighet och rätt
är din trons fäste,nåd och sanning
står inför ditt ansikte.

16 Saligt är det folk
som vet vad jubel är,
Herre, i ditt ansiktes ljus
vandrar de.
17 I ditt namn gläder de sig alltid,genom din rättfärdighet upphöjs de.
18 Ty du är deras styrka
och prydnad,genom din nåd
upphöjer du vårt horn.
19 Ty han som är vår sköld
tillhör Herren,vår kung tillhör Israels Helige.

20 På den tiden talade du i en syntill dina fromma och sade:"Jag har lagt hjälp
i en hjältes hand,jag har upphöjt en yngling
ur folket.
21 Jag har funnit min tjänare Davidoch smort honom
med min heliga olja.
22 Min hand
skall uppehålla honom,min arm skall styrka honom.
23 Ingen fiende har något att fordra av honom,ingen orättfärdig
skall förtrycka honom.
24 Jag skall krossa hans ovänner framför honom,jag skall slå ner dem
som hatar honom.
25 Min trofasthet och min nåd
skall vara med honom,i mitt namn skall hans horn
bli upphöjt.
26 Jag skall lägga havet
under hans hand,strömmarna
under hans högra hand.
27 Han skall ropa till mig:
"Du är min Fader,min Gud och min frälsnings klippa!"
28 Jag skall göra honom
till den förstfödde,till den högste
bland kungarna på jorden.
29 Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt,mitt förbund med honom
skall stå fast.
30 Jag skall låta hans efterkommande
bestå till evig tidoch hans tron
så länge himlen varar.
31 Om hans barn överger
min undervisningoch inte följer mina befallningar,
32 om de bryter mot mina lagaroch inte håller mina bud,
33 då skall jag straffa
deras överträdelse med risoch deras missgärning med plågor.
34 Men min nåd
skall jag inte ta ifrån honom,jag skall inte svika i trofasthet.
35 Jag skall inte bryta mitt förbund,vad mina läppar har talat
skall jag inte ändra.
36 En gång har jag svurit
vid min helighet,och mitt löfte till David
skall jag inte bryta.
37 Hans efterkommande
skall bestå för evigtoch hans tron inför mig
så länge som solen,
38 som månen skall den bestå
för evigt.Och trofast är vittnet i skyn." Sela.

39 Men nu har du i vrede stött bortoch förkastat din smorde.
40 Du har upplöst förbundet
med din tjänare,du har vanärat hans kronaoch kastat den till marken.
41 Du har brutit ner alla hans muraroch lagt hans fästen i spillror.
42 Alla som går förbi på vägen plundrar honom,han blir hånad av sina grannar.
43 Du har lyft hans ovänners
högra handtill glädje för alla hans fiender.
44 Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbakaoch inte hållit honom uppe i striden.
45 Du har gjort slut på hans glansoch slagit hans tron till jorden.
46 Du har förkortat
hans ungdoms dagar,du har höljt honom i skam. Sela.

47 Herre, hur längeskall du gömma dig
helt och hållet?Hur länge skall din vrede
brinna som eld?
48 Tänk på hur kort mitt liv är,hur förgängliga du skapat
alla människors barn.
49 Kan en man levaoch slippa se döden,kan han rädda sin själ
från dödsrikets våld? Sela.

50 Herre, var är dina forna nådegärningar,som du i trofasthet lovade David med ed?
51 Herre, tänk på din tjänares vanära,på vad jag måste uthärda
av alla folk.
52 Herre, tänk på hur dina fiender hånar,hur de hånar din smordes fotspår.
53 Lovad vare Herren i evighet! Amen, amen.