× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 94

Bön om Herrens hjälp mot fiender

1 Du hämndens Gud, Herre,du hämndens Gud,
träd fram i glans!
2 Res dig, du jordens domare,vedergäll de högmodiga
vad de har gjort!
3 Hur länge skall de ogudaktiga, Herre,hur länge skall de ogudaktiga triumfera?
4 Deras mun flödar över
av fräckt tal,Alla ogärningsmän förhäver sig.
5 Ditt folk, Herre, krossar de,din arvedel förtrycker de,
6 änkor och främlingar dräper de,faderlösa mördar de.
7 De säger: " Herren ser det inte,Jakobs Gud märker det inte."

8 Besinna er,
ni oförnuftiga bland folket,
ni dårar, när skall ni få förstånd?
9 Han som har planterat örat, skulle han inte höra?Han som har gjort ögat,
skulle han inte se?
10 Han som tuktar folken,
skulle han inte straffa,han som lär människorna förstånd?
11 Herren känner människornas tankar,han vet att de är tomhet.

12 Salig är den man som du, Herre, tillrättavisaroch undervisar från din lag
13 för att ge honom ro i onda dagar,till dess att de ogudaktigas grav har blivit grävd.
14 Ty Herren förskjuter inte sitt folk,han överger inte sin arvedel.
15 Rättfärdighet
skall åter gälla i rätten,och alla rättsinniga
skall hålla sig till den.

16 Vem står upp för att försvara mig mot de onda?Vem hjälper mig
mot ogärningsmännen?
17 Om inte Herren vore min hjälpskulle min själ snart bo i det tysta.
18 När jag sade: "Min fot vacklar",då var din nåd mitt stöd, Herre.
19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta,då gladde din tröst min själ.

20 Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol,där de brukar våld i lagens namn,
21 där de angriper den rättfärdigeoch fördömer oskyldigt blod?
22 Men Herren är för mig en borg,min Gud är min tillflykts klippa.
23 Han låter deras brott
drabba dem själva,han förgör dem
för deras ondskas skull,ja, Herren, vår Gud,
skall förgöra dem.