× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 96

Hela jordens Konung

1 Sjung för Herren en ny sång,sjung för Herren, hela jorden!
2 Sjung för Herren,
lova hans namn,kungör hans frälsning dag efter dag!
3 Förkunna hans ära
bland hednafolken,bland alla folk hans under!
4 Ty stor är Herren och högt prisad,värd att frukta mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar,men Herren har gjort himlen.
6 Majestät och härlighet
är inför hans ansikte,makt och glans i hans helgedom.

7 Ge åt Herren, ni folkens släkter,ge åt Herren ära och makt!
8 Ge åt Herren hans namns ära,bär fram gåvor
och kom till hans gårdar!
9 Tillbed Herren i helig skrud,bäva inför honom, alla länder!
10 Säg bland folken:
" Herren är konung!Därför står världen fast
och vacklar inte.Han dömer folken med rättvisa."

11 Må himlen vara glad
och jorden fröjda sig,
må havet brusa
och allt som fyller det.
12 Må marken glädja sig
och allt som är därpå.Jubla skall alla skogens träd
13 inför Herren, ty han kommer,ty han kommer för att döma jorden.Han skall döma världen
med rättfärdighetoch folken med sin trofasthet.