× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 10

1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta.2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten.3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.
5 Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den.*6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen?* - det vill säga för att hämta ner Kristus -7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.11 Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam.*12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Tyvar och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.*
14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.*
16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger:Herre, vem trodde vår predikan?*17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.18 Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så:Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar.*19 Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose:Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede.*20 Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.*21 Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.

Fotnoter
10:53 Mos 18:5 .
10:6-85 Mos 30:12f .
10:9Jesus är Herren NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. JHVH).
10:11Jes 28:16 .
10:13Joel 2:32 .
10:15Jes 52:7 .
10:16Jes 53:1 .
10:18Ps 19:5 .
10:195 Mos 32:21 .
10:20-21Jes 65:1f .