× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den andliga gudstjänsten

Kapitel 12

1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.4 Ty liksom vi ienkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift,5 så är vi, som är många,enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.6 Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron.7 Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran.8 Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.
9 Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.10 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.11 Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka.17 Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,* säger Herren.20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.*21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Fotnoter
12:195 Mos 32:35 .
12:20Ords 25:21f .