× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rening från synden

Kapitel 13

1 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.
2 På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet.3 Om någon ändå uppträder som profet, så skall hans far och mor, de som fött honom, säga till honom: "Du kan inte få leva, för du talar lögn i Herrens namn." Och hans egna föräldrar, hans far och mor, skall sticka ner honom när han profeterar.
4 Det skall ske på den dagen att profeterna skall skämmas för sina syner, när de profeterar. De skall inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga,5 utan var och en skall säga: "Jag är ingen profet. Jag är åkerbrukare och redan i min ungdom blev jag köpt till slav."6 Om man då frågar honom: "Vad är det för sår du har på händerna?" skall han svara: "Dem har jag fått hemma hos mina vänner."

Herrens Herde slagen

7 Svärd, upp mot min herde,mot den man som står mig nära!säger Herren Sebaot.Slå herden så att fåren skingras.Ty jag skall vända min hand
mot de små.

En prövad kvarleva


- Herrens rätta folk

8 Det skall ske i hela landet,
säger Herren,att två tredjedelar skall utrotas
och gå under,men en tredjedel skall lämnas kvar.
9 Den tredjedelen
skall jag låta gå genom eld.Jag skall luttra dem
som man luttrar silver,pröva dem som man prövar guld.De skall åkalla mitt namnoch jag skall bönhöra dem.Jag skall säga:
"Detta är mitt folk."Och folket skall svara:
" Herren är min Gud."