× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sången till Lammet

Kapitel 15

1 Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet:
"Stora och underbara
är dina gärningar,Herre Gud, du Allsmäktige.
Rättfärdiga och sannaär dina vägar,
du folkens konung.4 Vem skulle inte frukta dig,
Herre, och prisa ditt namn?Ty endast du är helig,
och alla folk skall kommaoch tillbe inför dig,
ty dina rättfärdiga domarhar uppenbarats."

De sju sista plågorna

5 Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades.6 Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet.7 Och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju skålar av guld, fyllda av Guds vrede - han som lever i evigheternas evigheter.8 Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet, förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut.