× 
 Från
 Till
 Metod

 

Halleluja

Kapitel 19

1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga:
"Halleluja!*
Frälsningen och äranoch makten tillhör vår Gud,2 ty sanna och rättfärdiga
är hans domar.Han har dömt den stora skökan
som fördärvade jordenmed sin otukt, och han har
utkrävt hämnd på henneför sina tjänares blod."

3 Än en gång sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter.4 Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. De sade: "Amen. Halleluja!"5 Och från tronen kom det en röst som sade:
"Prisa vår Gud, alla hans tjänare,
ni som fruktar honom,både små och stora."
6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:
"Halleluja!
Herren vår Gud,den Allsmäktige,
har blivit konung.7 Låt oss vara glada och jubla
och ge honom äran.Ty Lammets bröllop har kommit,
och hans brud har gjort sig redo.8 Åt henne har givits att klä sig
i skinande, rent linnetyg."
Linnetyget är de heligas rättfärdighet.
9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande."

Ryttaren på den vita hästen

11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv.13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord".*14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg.15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Konungarnas Konung och herrarnas Herre."
17 Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid,18 så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.21 De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Fotnoter
19:1Halleluja Ett uttryck som kommer från hebreiskan och betyder "Lova Herren".
19:13Guds Ord Jfr Joh 1:1f .