× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bokrullen med de sju inseglen

Kapitel 5

1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill.2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?"3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet* av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

Lammet inför tronen

6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn* och sju ögon - de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden.7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.8 Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

Den nya sången till Kristus, offerlammet

9 Och de sjöng en ny sång:
"Du är värdig att ta bokrullen
och bryta dess sigill,ty du har blivit slaktad,
och med ditt blodhar du åt Gud köpt människor
av alla stammar och språk,folk och folkslag.10 Du har gjort dem
till ett konungadöme,till präster åt vår Gud,
och de skall regera på jorden."
11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.12 Och de sade med hög röst:
"Lammet, som blev slaktat,
är värdigt att ta emotmakten, rikedomen och visheten,
kraften och äran,härligheten och tacksägelsen."13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:
"Honom som sitter på tronen,
honom och Lammet,tillhör tacksägelsen och priset,
äran och makteni evigheternas evigheter."14 Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och tillbad.

Fotnoter
5:5, 6lejonetett Lamm "Lejonet" påminner om de bibelställen i GT, vilka talar om Messias som den segrande konungen, under det att benämningen "Lammet" (offerlammet) påminner om de ställen som framställer honom som Herrens lidande tjänare (Jes 53:7 ). Se även not till Joh 1:29 .
5:6horn Se not till Luk 1:69 .