× 
 Från
 Till
 Metod

 

De sex första sigillen bryts

Kapitel 6

1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!"2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.
3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!"4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.
5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen.6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått* vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."
7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!"8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet* följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
9 När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade.10 De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?"11 Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.
12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt,* och hela månen blev som blod.13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats.15 Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor,16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede.17 Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Fotnoter
6:6mått Grek. "choinix". Se Sakupplysning.
6:8helvetet Grek. Hades.
6:12sorgdräkt Ordagrant: "hårsäck". En sådan grov, svart dräkt bars av sörjande och av profeter och botpredikanter (Matt 11:21 och Upp 11:3 ).