× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens ark i Dagons tempel

1 Filisteerna tog Guds ark och förde den från Eben-Ezer till Ashdod. 2 De bar in Guds ark i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. 3 När ashdoditerna tidigt nästa dag kom dit, fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och reste upp honom igen på hans plats. 4 Men när de kom dit tidigt nästa morgon, såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och hans båda händer låg avbrutna på tröskeln, bara kroppen satt kvar på honom. 5 I Ashdod trampar man därför än i dag inte på Dagons tröskel, varken Dagons präster eller någon annan som går in i Dagons tempel.

6Herrens hand var tung över ashdoditerna. Han sände förödelse bland dem och slog dem med bölder i Ashdod och bygden däromkring. 7 När Ashdods invånare såg detta sade de: ”Israels Guds ark får inte stanna hos oss, för hans hand är tung över oss och vår gud Dagon.” 8 De sände bud och samlade alla filisteernas furstar och sade: ”Vad ska vi göra med Israels Guds ark?” De svarade: ”Låt Israels Guds ark flyttas till Gat.” Då flyttade de Israels Guds ark dit. 9 Men när de hade flyttat den dit, sände Herrens hand mycket stor förvirring i staden. Han slog stadens folk, både små och stora, med bölder.

10 Då sände de Guds ark till Ekron. Men när Guds ark kom till Ekron, ropade ekroniterna: ”De har skickat hit Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk!” 11 De sände bud och samlade alla filisteernas furstar och sade: ”Sänd bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk.” En dödlig förvirring hade nämligen uppstått i hela staden. Guds hand låg mycket tung över den. 12 De av invånarna som inte dog drabbades av bölder, och ropet från staden steg mot himlen.


Fotnoter
5:1Ashdod   Stad nära kusten, 5 mil väster om slagfältet, där filisteiska lämningar har grävts ut.
5:2Dagon   Orientalisk sädesgud, enligt en äldre teori med fiskstjärt (hebr. dag) i filisteisk version.
5:4Dagons huvud … händer   De mer synliga delarna tillverkades ibland i ädlare material än den övriga statyn (jfr Dan 2:32 med not) varför fogen blev ömtålig. Halshuggning symboliserade ett totalt nederlag (jfr 17:51f ).
5:5tröskel   Vidskepelsen kring tröskeln var senare allmänt spridd (Sef 1:9 ).
5:6förödelse   Annan översättning: ”skräck”.
5:6bölder   Grundtextens ord antyder att det kan ha gällt bölder i underlivet. Septuaginta nämner också råttor i denna vers (jfr 6:4 ).

Parallellställen
5:2Dom 16:23.