× 
 Från
 Till
 Metod

 

Atalja regerar i Juda

1 När Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, reste hon sig och utrotade hela kungasläkten. 2 Men just när kungabarnen skulle dödas tog Josheba, som var dotter till kung Joram och syster till Ahasja, och gömde undan Ahasjas son Joash och förde honom i hemlighet tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll man honom gömd för Atalja så att han inte blev dödad. 3 Sedan var han hos Josheba i Herrens hus, där han gömdes i sex år medan Atalja regerade i landet.

4 Men i det sjunde året sände Jojada bud och lät hämta befälen för karierna, livvakterna, och förde dem in till sig i Herrens hus. Sedan han hade gjort ett avtal med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. 5 Därefter befallde han dem och sade: ”Detta är vad ni ska göra: En tredjedel av er som går vakt på sabbaten ska hålla vakt i kungapalatset, 6 en tredjedel vid Surporten och en tredjedel vid porten bakom vakten. Så ska ni hålla vakt vid huset i tur och ordning. 7 Men era andra båda avdelningar, nämligen alla de som ska gå av vakten på sabbaten, de ska hålla vakt i Herrens hus hos kungen. 8 Ni ska ställa er runt omkring kungen, var och en med sina vapen i handen. Om någon vill tränga sig innanför leden ska han dödas. Ni ska följa kungen, både när han går ut och går in.”

9 Befälen gjorde allt som prästen Jojada hade befallt dem. Var och en av dem tog sina män, både de som skulle gå på vakten på sabbaten och de som skulle gå av vakten på sabbaten, och de kom till prästen Jojada. 10 Prästen gav befälen de spjut och sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. 11 Livvakterna ställde upp sig var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring kungen.

12 Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. De gjorde honom till kung och smorde honom. Och de klappade i händerna och ropade: ”Leve kungen!” 13 När Atalja hörde vakternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. 14 Hon såg sig omkring, och se, då stod kungen där vid pelaren som man skulle. Och befälen stod bredvid kungen och allt folket i landet jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: ”Sammansvärjning! Sammansvärjning!”

15 Men prästen Jojada gav denna befallning till befälen som anförde skaran: ”För ut henne mellan leden! Och om någon följer henne ska han dödas med svärd.” Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. 16 Så grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungapalatset, dödades hon där.

Jojadas reformer

17 Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket att de skulle vara ett Herrens folk. Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. 18 Allt folket i landet begav sig till Baals tempel och rev ner det och förstörde dess altaren och bilder helt och hållet, och Mattan, Baals präst, dödade de framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. 19 Han tog med sig befälen tillsammans med karierna, livvakterna, och allt folket, och de förde kungen ner från Herrens hus och gick in i kungapalatset genom vakternas port. Och han satte sig på kungatronen. 20 Allt folket i landet gladde sig, och staden fick ro. Men Atalja hade de dödat med svärd i kungapalatset.

21 Joash var sju år gammal när han blev kung.


Fotnoter
11:2Josheba   Betyder ”Herren har lovat”. Hon var hustru till översteprästen (2 Krön 22:11 ).
11:3sex år … Atalja   Ca 841-835 f Kr. Atalja betyder kanske ”Herren är ärad”. Se även 2 Krön 22:10f .
11:4karierna   Legosoldater från sydvästra nuvarande Turkiet (jfr 2 Sam 8:18 med not).
11:12vittnesbördet   Bokrulle med antingen Guds bud (5 Mos 17:18f ) eller kungadömets regler (1 Sam 10:25 ). Annan översättning: ”regalierna” (kungliga smycken).

Parallellställen
11:12 Krön 22:10f.
11:42 Sam 20:23 2 Krön 23:1f.
11:125 Mos 17:18f 1 Sam 10:24 1 Kung 1:25 39.
11:182 Kung 10:26f 2 Krön 31:1.