× 
 Från
 Till
 Metod

 

Arons stav grönskar

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”Tala till Israels barn och ta från dem en stav för varje stam. Från alla deras stamhövdingar ska du ta tolv stavar och skriva vars och ens namn på hans stav. 3 Arons namn ska du skriva på Levis stav, för huvudmannen för denna stams familjer ska ha en stav. 4 Sedan ska du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbördet där jag möter er. 5 Då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav ska grönska. Så ska jag göra slut på Israels barns klagan, eftersom de ständigt klagar mot er.”

6 Mose talade till Israels barn, och alla stamhövdingarna gav honom var och en sin stav, tolv stavar, och Arons stav var med bland deras stavar. 7 Och Mose lade stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält.

8 Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. 9 Mose bar ut alla stavarna från Herrens ansikte till alla Israels barn. De såg på dem, och var och en tog sin stav. 10 Och Herren sade till Mose: ”Lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet. Den ska förvaras som ett tecken för de upproriska. Så ska du göra slut på deras klagande mot mig så att de inte dör.” 11 Mose gjorde det. Så som Herren hade befallt honom, så gjorde han.

12 Israels barn sade till Mose: ”Se, vi dör, vi går under, vi går under allihop! 13 Alla som kommer i närheten av Herrens tabernakel kommer att dö. Ska vi dö allihop?”


Fotnoter
17:2stavar   Tecken på auktoritet (jfr 1 Mos 38:18 ). Hebr. shévet betyder både ”stav” och ”stam”.
17:8mandlar   Hebr. shakéd , som också kan betyda ”vaka över” (jfr Jer 1:11 med not).
17:10Arons stav   Hade gjort under i Egypten (2 Mos 7:9f ). Den förvarades sedan i arken (Heb 9:4 ).

Parallellställen
17:8Hebr 9:4.