× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Samaria ska stå med skuld,

för hon har varit upprorisk
mot sin Gud.
Invånarna ska falla för svärd,
deras späda barn
ska bli krossade,
deras havande kvinnor
uppristade.
Kallelse till omvändelse
2 Vänd om, Israel,
till Herren din Gud,
för genom din missgärning
har du kommit på fall.
3 Ta med er ord
och vänd om till Herren,
säg till honom:
”Förlåt oss all vår skuld
och ta nådigt emot oss.
Då ska vi ge dig
en frukt från våra läppar.
4 Assur kan inte rädda oss,
vi ska inte sitta upp
på stridshästar.
Vi ska aldrig mer säga: ’Vår Gud’
till våra händers verk,
för hos dig får den faderlöse
barmhärtighet.”

5 Jag vill hela dem från deras avfall,
jag vill älska dem generöst,
för min vrede
har vänt sig ifrån dem.
6 Jag ska bli som dagg för Israel,
han ska blomstra som en lilja
och skjuta rötter som Libanon.
7 Hans skott ska breda ut sig,
han ska bli som olivträdet i skönhet,
han ska dofta som Libanon.
8 De som bor i hans skugga
ska återvända.
De ska odla säd igen
och grönska som vinstockar.
Hans namn ska vara
som Libanons vin.

9 Efraim, vad har jag mer
med avgudar att göra?
Jag ska svara honom
och ta mig an honom.
Jag är som en grönskande cypress,
hos mig finner du din frukt.
10 Den som är vis förstår detta,
den förståndige besinnar det,
för Herrens vägar är rätta
och där vandrar de rättfärdiga.
Men syndarna kommer där på fall.

Fotnoter
14:3en frukt från våra läppar   Andra handskrifter: ”våra läppar som tjuroffer” (men jfr Hebr 13:15 ).

Parallellställen
14:12 Kung 15:16 Amos 1:13.
14:2Joel 2:12 Sak 1:3f Mal 3:7.
14:3Ps 51:19 119:108 Mika 7:18f Hebr 13:15.
14:4Ps 10:14 18 146:9 Jes 10:20.
14:5Jes 53:5 Jer 31:20 Hos 6:1.
14:7Ps 52:10 Höga V 4:11.
14:8Ps 91:9 Höga V 1:2 Jes 4:6.
14:105 Mos 10:12 Ps 25:9f 107:43 Jes 8:14.