× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 På den dagen ska sju kvinnor

ta tag i samma man och säga:
"Vi kan föda och klä oss själva,
låt oss bara få bära ditt namn!
Ta bort vår vanära!"
Det renade Sions härlighet

2 På den dagen ska Herrens telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel. 3 Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig, var och en som är skriven bland de levande i Jerusalem, 4 när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande.

5 Och Herren ska över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga ska det finnas ett skyddande tak, 6 en hydda som ger skugga om dagen mot hettan och tillflykt och skydd mot storm och regn.


Fotnoter
4:1sju kvinnor … samma man   I krigstider dog fler män än kvinnor (jfr Ps 78:63 ).
4:2Herrens telning   Vanlig benämning för Messias (jfr 11:1 , Jer 23:5 , Sak 6:12 ).
4:4reningens   Annan översättning: "eldens" (så Septuaginta).
4:5molnsky om dagen … eld om natten   Som under ökenvandringen (2 Mos 13:21 ).

Parallellställen
4:11 Mos 30:23 Luk 1:25.
4:2Ps 72 Jes 11:1f 53:2 Jer 23:5 33:15 Hes 17:22f Sak 3:8 6:12.
4:3Ps 69:29 Luk 10:20 1 Petr 2:9 Upp 13:8.
4:4Jes 1:25.
4:52 Mos 13:21 Ps 91:4f 105:39.
4:6Jes 25:4.