× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salig är den som vördar Herren

1Halleluja!
Salig är den som vördar Herren
och har stor glädje i hans bud.
2Hans ättlingar
blir mäktiga på jorden,
de ärligas släkte blir välsignat.
3Rikedom och välstånd
råder i hans hus,
hans rättfärdighet består för evigt.
4För de ärliga går han upp
som ett ljus i mörkret,
nådig, barmhärtig och rättfärdig.

5Det går väl för den
som är barmhärtig och lånar ut,
som sköter sina saker
med rättfärdighet.
6Han ska aldrig vackla,
den rättfärdige blir ihågkommen
för evigt.
7Han är inte rädd för olycksbud,
hans hjärta är frimodigt
och litar på Herren.
8Hans hjärta är tryggt
och utan fruktan,
till sist får han se sina fiender falla.
9Han strör ut, han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet består
för evigt.
Hans horn ska höjas högt med ära.

10Den gudlöse ser det
och grämer sig,
han gnisslar tänder
och tynar bort.
De gudlösas begär
blir det ingenting av.

Fotnoter
Ps 112 Alfabetisk psalm: varje halvvers börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordning, utom vers 9 och 10 som rymmer tre begynnelsebokstäver.
112:1 Ps 1:2 , 119:1 , 128:1 .
112:2 Ps 25:13 , Ords 20:7 .
112:3 Ps 34:10 , Ords 3:16 , 8:18 .
112:4 Job 11:17 , Ps 97:11 , Jes 58:7f .
112:5 Ps 37:21 , 26, 41:2f , Ords 14:21 , Luk 6:34f .
112:5Det går väl för   Annan översättning: "God är".
112:6 Ords 10:7 , 30.
112:7 Ps 91:5f , 108:2 , Ords 1:33 , 3:24f .
112:8 Ps 91:8 , 118:7 , Ords 3:24f , Jes 12:2 .
112:9 1 Sam 2:1 , Ps 89:18 , 148:14 , Ords 11:24 , 2 Kor 9:9 .
112:10 Job 8:13f , 11:20 , Ps 37:12f , Ords 10:28 , 11:7 .