× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lova Herren, alla folk
1Lova Herren, alla hednafolk,
prisa honom, alla folk!
2Väldig är hans nåd över oss,
och Herrens sanning består
för evigt.
Halleluja!

Fotnoter
117:1 Ps 72:17 , 98:4 , Rom 15:11 .
117:1 Citeras av Paulus i Rom 15:11 som profetia om missionen bland hedningarna.
117:2 Joh 1:17 .
117:2Väldig är   Annan översättning: "Segrat har".