× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren beskyddar sitt folk

1En pilgrimssång.


De som förtröstar på Herren
är som Sions berg.
Det rubbas inte,
det står fast för evigt.
2Jerusalem omges av berg,
och Herren omger sitt folk
från nu och till evig tid.
3Ondskans spira ska inte vila
över de rättfärdigas arvslott,
för att de rättfärdiga
inte ska sträcka sina händer
efter orätt.

4Herre, gör gott mot de goda,
mot dem som har ärliga hjärtan!
5Men dem som viker av
på krokiga vägar
ska Herren föra bort
tillsammans med förbrytare.
Frid över Israel!

Fotnoter
125:1 Ps 46:6 , Ords 10:25 .
125:2 Ps 34:8 , 121:8 .
125:3 Jes 14:5 .
125:3Ondskans spira   Andra handskrifter (så Septuaginta): "De ondas".
125:5 Gal 6:16 .