× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön i djupaste nöd

1En pilgrimssång.


Ur djupen ropar jag
till dig, Herre.
2 Herre, hör min röst,
låt dina öron lyssna
till mina rop om nåd!
3Om du, Herre, tillräknar synder,
Herre, vem kan då bestå?
4Men hos dig finns förlåtelse,
för att man ska vörda dig.

5Jag väntar på Herren,
min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
mer än väktarna efter morgonen.

7Israel, hoppas på Herren,
för hos Herren finns nåd,
full lösen finns hos honom.
8Han ska friköpa Israel
från alla dess synder.

Fotnoter
130:1 Ps 69:2f , 88:7 , Klag 3:55 , Jona 2:3 .
130:3 Job 9:2f , 14:17 , Ps 76:8 , 143:2 , Hos 13:12 , Nah 1:6 , Upp 6:17 .
130:4 Ps 86:5 , Jes 55:7 , Jer 33:8 , Dan 9:9 .
130:5 Ps 27:14 , 33:20 , 40:2 , Jes 8:17 .
130:7 2 Sam 24:14 .
130:8 Matt 1:21 .