× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens stora under
1Halleluja!
Prisa Herrens namn,
prisa det, ni Herrens tjänare
2 som står i Herrens hus,
i gårdarna till vår Guds hus!
3Prisa Herren, för Herren är god,
lovsjung hans namn,
för det är ljuvligt.
4Herren har utvalt Jakob åt sig,
Israel till sin egendom.

5Jag vet att Herren är stor,
vår Herre är större än alla gudar.
6Allt vad Herren vill,
det gör han i himlen och på jorden,
i haven och i alla djup.
7Han låter moln stiga
vid jordens ände,
han sänder blixtar med regn
och skickar ut vinden
från sina förråd.

8Han slog de förstfödda i Egypten,
både människor och boskap.
9Han sände tecken och under
mitt i dig, Egypten,
mot farao och alla hans tjänare.
10Han slog många folk
och dödade mäktiga kungar –
11Sichon, amoreernas kung,
Og, Bashans kung,
och Kanaans alla riken –
12och gav deras land som arvedel,
till arvedel åt sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn består för evigt,
Herre, ditt rykte
från släkte till släkte,
14för Herren ska döma sitt folk
och förbarma sig
över sina tjänare.

15Hednafolkens avgudar
är silver och guld,
verk av människohand.
16 De har mun men kan inte tala,
ögon men kan inte se,
17 öron men kan inte höra.
Ingen ande finns i deras mun.
18 De som har gjort dem blir som de,
likaså alla som litar till dem.

19 Israels hus, lova Herren!
Arons hus, lova Herren!
20 Levis hus, lova Herren!
Ni som vördar Herren,
lova Herren!
21 Lovad är Herren från Sion,
han som bor i Jerusalem.
Halleluja!

Fotnoter
135:1 Ps 113:1 , 134:1 .
135:3 Ps 92:2 , 119:68 , 147:1 .
135:4 2 Mos 19:5 , 5 Mos 7:6 , 10:15 , Ps 105:6 .
135:5 Ps 48:1 , 86:8 , 97:9 , 145:3 .
135:6 Ps 115:3 .
135:7 Jer 10:13 , 51:16 , Sak 10:1 .
135:8 2 Mos 12:29f , Ps 78:51 , 105:36 .
135:9 2 Mos 7:112:30 , 5 Mos 6:22 , Ps 78:43 , 136:15 .
135:10 Jos 12:1f , Ps 136:17f .
135:10många folk   Annan översättning: "väldiga folk".
135:11 4 Mos 21:21f , 33f, 5 Mos 29:7 , Jos 12:7f .
135:12 Jos 11:23 , Ps 78:55 .
135:13 2 Mos 3:15 , Ps 102:13 .
135:14 5 Mos 32:36 , Ps 50:4 , 106:45 .
135:15 Ps 115:4f .