× 
 Från
 Till
 Metod

 

Skapelsens lovsång
1Halleluja!
Prisa Herren från himlen,
prisa honom i höjden!
2Prisa honom, alla hans änglar,
prisa honom, hela hans här!
3 Prisa honom, sol och måne,
prisa honom,
alla lysande stjärnor!
4Prisa honom, ni himlars himmel
och ni vatten ovan himlen!
5De ska prisa Herrens namn,
för han befallde och de skapades.
6Han gav dem deras plats
för alltid och för evigt,
han gav dem en lag
som ingen bryter.

7 Prisa Herren från jorden,
ni havsdjur och alla djup,
8eld och hagel, snö och dimma,
du stormvind som utför
hans befallning,
9 ni berg och alla höjder,
ni fruktträd och alla cedrar,
10ni vilda djur och all boskap,
ni kräldjur och bevingade fåglar,
11 ni jordens kungar och alla folk,
ni furstar och alla domare på jorden,
12 ni ynglingar och flickor,
ni gamla med de unga.

13De ska prisa Herrens namn,
för endast hans namn är högt,
hans majestät når över jord
och himmel.
14Han har rest ett horn för sitt folk
till lovsång för alla sina trogna,
för Israels barn,
det folk som står honom nära.
Halleluja!

Fotnoter
148:1 Luk 2:14 .
148:2 Ps 29:1f , 103:20f .
148:4 1 Mos 1:7 , Neh 9:6 , Ps 8:2 , 19:2 .
148:5 1 Mos 1:1 , Ps 33:6 , 9.
148:6 1 Mos 1:17 , Job 28:24f , Ps 89:38 , Jer 31:35 , 33:25 .
148:6som ingen bryter    Annan översättning: "som inte förgås".
148:8 Job 37:9f , Ps 104:4 , 147:16 .
148:10 Ps 150:6 , Jes 43:20 .
148:11domare   Annan översättning: "ledare".
148:13 Ps 8:2 , 113:4 , Jes 12:4 .
148:14 Ps 132:17 .
148:14horn    Symbol för styrka, för kungar (Dan 7- 8, Upp 17:12 ) och för Messias (Luk 1:69 ).