× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädje i Herren
1Halleluja!
Sjung till Herren en ny sång,
hans lov i de trognas församling!
2Israel ska glädja sig över sin Skapare,
Sions barn jubla över sin kung.
3De ska prisa hans namn med dans,
sjunga hans lov med tamburin
och harpa,
4för Herren gläds över sitt folk,
han smyckar de ödmjuka
med frälsning.

5De trogna ska jubla i härlighet
och sjunga av glädje på sin bädd.
6De ska ha Guds lov i sin mun
och ett tveeggat svärd i sin hand,
7för att hämnas på hednafolken
och straffa folken,
8för att binda deras
kungar med kedjor
och deras stormän
med bojor av järn,
9för att verkställa den dom
som står skriven.
Det blir en ära för alla hans trogna.
Halleluja!

Fotnoter
149:1 Ps 96:1 .
149:2 Ps 95:7 , 100:3 .
149:3 2 Mos 15:20 , 2 Sam 6:14 , Ps 68:26 , 81:3f , 87:7 .
149:4 Ps 147:6 , 11, Jes 61:3 .
149:5 Job 35:10 , Ps 30:5 , 32:11 , 42:9 .
149:6 Ef 6:17 , Hebr 4:12 .
149:7 Hes 25:17 .
149:8 Mika 4:13 .
149:9 5 Mos 32:40f , Ords 15:10 .