× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens ära och makt

1 En psalm av David.


Ge åt Herren, ni Guds söner,
ge åt Herren ära och makt!
2 Ge åt Herren hans namns ära,
tillbe Herren i helig skrud!

3Herrens röst hörs över vattnen,
ärans Gud dundrar,
Herren över väldiga vatten.
4Herrens röst är mäktig,
Herrens röst är majestätisk.
5Herrens röst knäcker cedrar,
Herren knäcker Libanons cedrar.
6 Han får dem att hoppa som kalvar,
Libanon och Sirjon
som unga vildoxar.

7Herrens röst klyver luften
med flammande eld,
8Herrens röst får öknen att bäva,
Herren får Kadesh öken
att bäva.
9Herrens röst får hindar att föda
och rycker bort skogarnas kläder.
Allt i hans tempel
förkunnar hans ära.

10Herren tronade
när syndafloden kom,
Herren tronar som kung för evigt.
11Herren ger styrka åt sitt folk,
Herren välsignar sitt folk
med frid.

Fotnoter
29:6Sirjon   Berget Hermons namn bland sidonierna (se 5 Mos 3:9 ).
29:8Kadesh öken   Antingen Kadesh-Barnea nära Sinai (4 Mos 20:1 , 5 Mos 1:19 ) eller det nordliga Kedesh nära Libanon (Dom 4:6 , jfr vers 5-6). "Öken" kan också översättas "ödemark" (jfr 65:13 ).
29:9får hindar att föda   Annan översättning: "får ekar att darra".

Parallellställen
29:11 Krön 16:28f Ps 96:7f 103:20f Jes 6:2f.
29:3Ps 18:12 17 104:6 Job 37:2f.
29:4Ps 68:34 Jes 30:30f.
29:84 Mos 13:26 5 Mos 1:19.
29:9Job 39:4f Ps 11:4 26:8.
29:101 Mos 6:17 Ps 9:8 10:16.
29:11Ps 28:8f.