× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

Kvinnan i församlingen

Kapitel 11

2 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er.3 Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.4 Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud.5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat.6 Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet.7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.8 Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen.9 Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull.10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.11 Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.13 Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår15 men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja.16 Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar.

Rätt nattvardsfirande

17 När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta.18 Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så.19 Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet.20 När ni nu samlas, kan inte Herrens måltid hållas.21 Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andre berusad.22 Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad skall jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte.
23 Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd,24 tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig."25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig."26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.
27 Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod.28 Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.29 Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig.30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade.31 Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.32 Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen.
33 Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra.34 Om någon är hungrig skall han äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra skall jag ge er föreskrifter om när jag kommer.

Fotnoter
11:17berömmer jag er inte Innebär i sak: klandrar jag er skarpt (se v. 20, 22).
11:20Herrens måltid föregicks av en brödramåltid, den s k agapen, dvs kärleksmåltiden.