× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar till Timoteus

Kapitel 4

1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.5 Det helgas genom Guds ord och bön.
6 När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.7 Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan.8 Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande -9 det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.10 Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende.11 Detta skall du inskärpa och lära ut.
12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.13 Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig.15 Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg.16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Fotnoter
4:10först och främst för de troende Gud är Frälsaren för alla, eftersom han vill att alla skall bli frälsta (2:3f ), men särskilt för de troende, så till vida som hans vilja i fråga om dem har nått sitt mål.