× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbundet vid Sinai

Kapitel 24

1 Till Mose sade han: "Stig upp till Herren, du själv och Aron, Nadab och Abihu samt sjuttio av de äldste i Israel, och fall ner och tillbe på avstånd.2 Endast Mose får träda fram till Herren. De andra skall inte träda fram, och folket får inte heller gå upp med honom."
3 När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra."4 Och Mose skrev ner alla Herrens ord.
Följande morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där tolv stoder för Israels tolv stammar.5 Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren.6 Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret.7 Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda."8 Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: "Se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord."
9 Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel gick dit upp.10 De fick se Israels Gud, och under hans fötter var som ett golv av safirer, likt själva himlen i klarhet.11 Men han lät inte sin hand drabba de främsta av Israels barn. De skådade Gud, och sedan åt de och drack.

Mose på Sinai

12 Herren sade till Mose: "Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så skall jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem."13 Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Guds berg.14 Men till de äldste sade han: "Vänta på oss här till dess vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är hos er, och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem."15 Mose steg sedan upp på berget, och molnskyn övertäckte berget.16 Herrens härlighet vilade på Sinai berg och molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn.17 Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget.18 Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter.