× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tabernaklet

Kapitel 26

1 Tabernaklet skall du göra av tio tygvåder, vävda av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. I konstvävnad med keruber på skall du göra dem.2 Varje våd skall vara tjugoåtta alnar lång och fyra alnar bred, alla våderna med samma mått.3 Fem av våderna skall fogas samman med varandra och likaså skall de övriga fem våderna fogas samman med varandra.4 Du skall sätta öglor av mörkblått garn i kanten på den ena våden ytterst på det hopfogade stycket, och så skall du också göra i kanten på den våd som sitter ytterst i det andra hopfogade stycket.5 Femtio öglor skall du sätta på ena våden och femtio öglor skall du sätta ytterst på motsvarande våd i det andra hopfogade stycket, så att öglorna svarar mot varandra.6 Och du skall göra femtio hakar av guld och foga samman våderna med dem, så att tabernaklet bildar en helhet.
7 Du skall göra tygvåder av gethår till ett tält över tabernaklet. Elva sådana våder skall du göra.8 Varje våd skall vara trettio alnar lång och fyra alnar bred, de elva våderna skall ha samma mått.9 Fem av våderna skall du foga samman för sig och de sex övriga våderna för sig. Den sjätte våden skall du lägga dubbel på framsidan av tältet.10 Du skall sätta femtio öglor i kanten på den våd som sitter ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den våd som sitter ytterst i det andra hopfogade stycket.11 Du skall också göra femtio hakar av koppar och föra in dem i öglorna och foga samman tältet så att det bildar en helhet.12 Beträffande den överskjutande delen av tältets våder skall halva den våd som blir över hänga ner på baksidan av tabernaklet.13 Den aln på vardera sidan som blir över på längden av tältets våder skall hänga ner på båda sidorna av tabernaklet för att täcka över det.14 Dessutom skall du göra ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet och ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå.
15 Brädorna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skall stå upprätt.16 Tio alnar lång och en och en halv aln bred skall varje bräda vara.17 Varje bräda skall ha två tappar som är hopfogade med varandra. Så skall du göra med alla brädorna till tabernaklet.18 Och av tabernaklets brädor skall du sätta tjugo på södra sidan, åt söder,19 och göra fyrtio fotstycken av silver och sätta dem under de tjugo brädorna, två fotstycken under varje bräda för dess två tappar.20 På tabernaklets andra sida, den norra, skall du också sätta tjugo brädor21 med fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under varje bräda.22 På tabernaklets baksida, åt väster, skall du sätta sex brädor23 och på tabernaklets hörn, på baksidan, två brädor.24 De skall vara dubbla nertill och även dubbla upptill, till den första ringen. Så skall det vara med dem båda. De skall sättas i de båda hörnen.25 Det blir alltså åtta brädor med sina fotstycken av silver, sexton fotstycken, två under varje bräda.
26 Och du skall göra tvärstänger av akacieträ: fem till de brädor som är på tabernaklets ena sida,27 fem tvärstänger till de brädor som är på tabernaklets andra sida och fem tvärstänger till de brädor som är på tabernaklets baksida, åt väster.28 Den mellersta tvärstången, som sitter mitt på brädorna, skall gå tvärs över från den ena änden till den andra.29 Brädorna skall du överdra med guld och ringarna på dem där tvärstängerna skall skjutas in, skall du göra av guld. Också tvärstängerna skall du överdra med guld.30 Sätt sedan upp tabernaklet som det skall vara, så som det har visats för dig på berget.
31 Du skall göra en förlåt av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Den skall göras i konstvävnad med keruber på.32 Du skall hänga upp den på fyra stolpar av akacieträ. Stolparna skall vara överdragna med guld och ha krokar av guld, och de skall stå på fyra fotstycken av silver.33 Du skall hänga upp förlåten i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förlåten. Förlåten skall för er skilja det heliga från det allra heligaste.34 Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste.
35 Bordet skall du ställa utanför förlåten på tabernaklets norra sida och ljusstaken mitt emot bordet på tabernaklets södra sida.36 För ingången till tältet skall du göra ett förhänge i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn.37 Till förhänget skall du göra fem stolpar av akacieträ och överdra dem med guld. Krokarna på dem skall vara av guld, och till stolparna skall du gjuta fem fotstycken av koppar.

Fotnoter
26:31förlåt Dvs förhänget mellan det heliga och det allra heligaste.