× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det stora budet

Kapitel 6

1 Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, har befallt mig att lära er, för att ni skall följa dem i det land dit ni drar för att ta det i besittning2 och för att du i hela ditt liv skall frukta Herren, din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du med din son och din sonson, och för att du skall få ett långt liv.3 Du skall lyssna, Israel, och vara noga med att följa dem, för att det må gå dig väl och ni må bli mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i det land som flödar av mjölk och honung.
4 Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.5 Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.8 Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.9 Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Varning för olydnad

10 När Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig - det har stora och vackra städer som du inte har byggt,11 och hus, fulla med allt gott, som du inte har fyllt, och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivplanteringar som du inte har planterat - när du då äter och blir mätt12 må du se till att du inte glömmer Herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.13 Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed.14 Ni skall inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er,15 ty en nitälskande Gud är Herren, din Gud, i din mitt. Se därför till att inte Herrens, din Guds, vrede blir upptänd mot dig och han utrotar dig från jordens yta.
16 Ni skall inte fresta Herren, er Gud, så som ni frestade honom i Massa.17 Ni skall troget hålla Herrens, er Guds, bud och de vittnesbörd och stadgar som han har gett dig.18 Du skall göra det som är rätt och gott i Herrens ögon, för att det må gå dig väl och för att du må komma in i och ta i besittning det goda land som Herren med ed har lovat åt dina fäder,19 genom att han driver bort alla dina fiender för dig, så som Herren har lovat.
20 När din son i framtiden frågar dig: Vad betyder de vittnesbörd, stadgar och bud som Herren, vår Gud, har gett er?,21 då skall du svara honom: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten.22 Och Herren gjorde stora och ödeläggande tecken och under i Egypten på farao och hela hans hus inför våra ögon.23 Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in i och ge oss det land som han med ed hade lovat våra fäder.24 Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl och för att bevara oss vid liv, så som han gjort till denna dag.25 Det skall vara vår rättfärdighet, att vi noga följer alla dessa bud inför Herrens, vår Guds, ansikte så som han har befallt oss.

Fotnoter
6:4en Annan översättning: "den ende".
6:8på din panna Se not till 2 Mos 13:9 .