× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 2

1 Jag vill stå på min vaktpost
och ställa mig i tornet.
Jag vill spana för att sevad han skall tala till mig,vilket svar jag skall fåpå min klagan.

Herrens svar

2 Herren svarade mig och sade:Skriv upp synenoch rista in den på skrivtavlor,så att den lätt kan läsas.
3 Ty ännu måste synen vänta
på sin tid,men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte.Om den dröjer, vänta på den,ty den kommer helt visst,den skall inte utebli.

4 Se, uppblåst och oärlig
är hans själ i honom.
Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.
5 Ja, vinet bedrar honom.Han är en högmodig man
och skall inte komma till ro.Han spärrar upp sitt gap
som dödsriket,han är som döden
och kan inte mättas.Han samlar alla hednafolk till sig,han drar till sig alla folkslag.

Ve över förtryckaren

6 Skall de inte alla stämma upp
en visa om honom,
en smädesång med gåtfulla ord och säga:Ve dig som lägger på hög
det som inte är ditt- hur länge till? -och tynger dig med pantsatt gods.
7 Kommer inte dina fordringsägare att plötsligt resa sigoch de som ansätter dig
att vakna uppså att du blir ett byte för dem?
8 Eftersom du själv har plundrat många hednafolk,skall också andra folk plundra digpå grund av blodsdåd
mot människoroch våld mot land och stadoch alla som bor där.

9 Ve den som skaffar orätt vinning åt sitt husför att bygga sin boning högt uppoch så rädda sig undan olyckans våld.
10 Till skam för ditt eget hus
har du planeratatt förgöra många folkoch syndar så mot dig själv.
11 Ty stenarna i muren skall ropaoch bjälkarna i trävirket
skall svara dem.
12 Ve den som bygger upp en stad med blodsdådeller grundar en stad
med orättfärdighet!
13 Se, kommer det inte från Herren Sebaot,att folken arbetar sig trötta
för det som bränns uppoch sliter ut sig till ingen nytta?
14 Ty jorden skall bli full av kunskap om Herrens härlighet,så som vatten täcker havets djup.

15 Ve dig som bjuder din nästa
att dricka,
som blandar i ditt gift
och gör dem berusadeför att få se deras nakenhet.
16 Du är mättad med skam
och inte med ära.Drick också du
och visa att du är oomskuren!Bägaren i Herrens högra hand skall vändas mot dig,vanära skall komma över
din härlighet.
17 Ty våldet mot Libanon
skall övertäcka dig,och ödeläggelsen,
som förskräckte dess djur,på grund av blodsdåd
mot människoroch våld mot land och stadoch alla som bor där.

18 Vad nytta gör en avgudsom en människa har skurit till,eller en gjuten avgudsom är en falsk lärare?Ty den som gör denförtröstar på sitt eget verk.Han gör avgudar
som inte kan tala.
19 Ve den som säger till träbiten: "Vakna!"och till en stum sten: "Stå upp!"Kan den undervisa?Visst är den överdragen med guld och silver,men det finns ingen ande i den.
20 Men Herren är
i sitt heliga tempel.Var stilla inför honom, hela jorden!